Rekruttering

Ønsker du å jobbe i fiskeriyrket? Se informasjon nedenfor og meld din interesse.

Lærlinger

Vi har ordninger for lærlinger om bord i båtene. Informasjon om lærlingordningen fås ved kontakt med Opplæringskontoret for fisk i Troms, se www.okfisktroms.no.

Helseerklæring

Helseerklæring er obligatorisk for alle som skal reise på fiskebåt, attesten må forevises før ansettelse hos oss. Sjøfartsdirektoratet har laget en liste over godkjente sjømannsleger.


Sikkerhetsopplæringen

Sikkerhetsopplæringen for fiskere er obligatorisk, men det er mulig å få fritak for kurset i en prøveperiode for de som ønsker å prøve fiskeryrket. Fiskeridirektoratet gir tilskudd til fiskere som tar grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere. Mer info finnes på Fiskerdirektoratet sine sider her.


Innmelding i fiskerimanntallet

For de som tenker å ha fiskeryrket til sin hovedinntektkilde over tid så kan det være en fordel å søke opptak i fiskerimanntallets blad B. At fiskeren er innført i manntallet er blant annet grunnlaget for å få visse trygdeytelser.
Vilkårene for å bli tatt opp i manntallet er beskrevet i J-melding fra Fiskeridirektoratet
Skjema for søknad om opptak i fiskerimanntallet finner du her.
Garantikassen for fiskere administrerer mange av de trygdeordningene som fiskere har rett til i gitte situasjoner.


Ønsker du å jobbe hos oss?

Ved å trykke på knappen «Søk stilling» kan du gi oss nærmere informasjon om deg selv, laste opp CV og andre relevante dokumenter. Der kan du også lese vår personvernerklæring før du sender oss dine personopplysninger.