Nergård Havfiske AS er et trålerrederi som eier og driver 4 trålere. I administrasjon og på båtene er det rundt 170 ansatte.


Firmaet er en del av Nergård-konsernet og har tilhold på Langnes i Harstad. På dette anlegget har vi 2 kaipirer, stort uteareal, lager og kontorlokaler.

Nergård Havfiske AS eier båtene:

J. Bergvoll
Tønsnes
Ole-Arvid Nergård
Kågtind II


Selskapet Nergård Havfiske AS, tidligere Ytre Rolløya AS, har sine røtter tilbake til 1946.
Nedenfor kan du lese en "kortversjon" om selskapets historie.


Starten

Det var i første rekke Ove Bergvoll og Kjervall Rolness fra Nord-Rollnes i Ibestad, som i 1946 tok initiativet til å få dannet et trålselskap.
2. februar 1946 tegnet 19 personer seg som andelshavere i et andelslag som ble stiftet. Kjervall Rolness ble formann.


De første trålerene

Sommeren 1947 kjøpte laget en kullfyrt sidetråler fra Hull i England. Bten fikk navnet Nord Rollnes. Kjøpesummen var 510 000 kroner.
Sommeren 1953 kjøpte laget enda en dampdrevet sidetråler fra England. Denne fikk navnet Rollanes


Milepæl

I 1960 stiftet Ytre Rolløya Fiskarsamvirke og Finotro sammen med olje- og forsikringsselskap et nytt selskap og kjøpte i 1962 hekktrålerne Hans Egede og Kr. Tønder. Begge båtene var bygget i Tyskland. De var søsterskip bygget over samme lest. De var hver på 984 bto register tonn. Samlet anskaffelsespris var 14 millioner kroner.

I 1967 ble gamle Nord Rollnes kondemnert. Den ble senere erstattet av en ny hekktråler, oppkalt etter gammelbåten. Den nye tråleren ble satt i drift i september 1968. Den var bygget ved Sterkoder Mek. Verksted AS i Kristiansund. Det var forøvrig den første hekktråleren som ble bygget ved dette verkstedet.


Videre utvikling

Senere var andelslaget involvert i forskjellige nybygde trålere gjennom selskap som var eid sammen med andre og i egen regi. 
Selskapet har også vært involvert i seismikk og olje, samt fiskeproduksjon.
Selskapet kjøpte også i 1979 bedriften AS AKO som var stiftet av Arne Bergvoll, Kjervall Rolness og Ove Bergvoll allerede i 1963.
Forøvrig har selskapet vært engasjert i Breivoll Handel, boligeiendommer, Hamnvik Forretningssenter AS, Gryllefjord Fryseri, Ibestad Sild osv.
Selskapet driftet egne båter og i tillegg var det driftsselskap for andre rederier.
Senere ble firmaet Ytre Rolløya AS stiftet som en følge av fusjon mellom Ytre Rolløya Fiskarsamvirke AL og Sør-Troms Fiskeriselskap AS.


Utviklingen etter år 2000

Ytre Rolløya AS byttet navn til Nergård Havfiske AS i mars 2010.

I de senere år har Nergård-konsernet kommet sterkere inn på eiersiden. I løpet av 2007 har Ytre Rolløya AS blitt et heleiet datterselskap i Nergård-konsernet, gjennom sitt eierskap fra Gryllefjord Fryseri AS og Nergård AS.

De siste årene har vært preget av struktureringen på flåtesiden. Strukturprosessene startet i 2003 og pågår fortsatt.

Fra år 2005 har Ytre Rolløya AS hatt en kraftig vekst etter at selskapet var med på å kjøpe fiskeriaktiviteten som Mack-konsernet solgte seg ut av. Ytre Rolløya AS kjøpte da tråleren Tønsnes og Kågtind. Kågtind ble lagt i et nystiftet datterselskap, Skjervøyhav AS. Skjervøyhav AS kjøpte også den landbaserte fiskeindustrien etter Mack på Skjervøy. Denne aktiviteten er nå drevet i samarbeid med Skaretfisk AS som har hatt virksomhet på Arnøya gjennom mange år.

Konserntilhørighet

Nergård Havfiske AS er et selskap i Nergård-konsernet.

Nergård AS er et fiskerikonsern og hadde en omsetning på 2,4 milliarder i 2015.
Konsernet består av bedrifter som er lokalisert fra Værøy i sør til Breivikbotn i nord.

Hovedaktiviteten er fiskerirelatert:

  • fiskeflåte
  • hvitfisk
  • pelagisk
  • frysehotell

Fra høsten 2006 ble Nergård Havfiske AS et heleiet datterselskap i Nergårdkonsernet.

Nergård Senja AS eier 20 % og Nergård AS eier 80 % av aksjene i Nergård Havfiske AS. Nergård Senja AS er eid 100 % av Nergård AS.