FILER FOR NEDLASTING

Under finner du filer som kan være nyttig i forhold til krav og som hjelpemiddel til dokumentasjon i Nergård Havfiske AS.
Last ned og skriv ut ved behov.

Reiseregning med felt for utfylling på PC eller nettbrett

NB! Bilde av kvittering må vedlegges og reiseregningen må signeres!
Regningen med vedlegg sendes til reiseregning@yras.no umiddelbart etter endt tur.

Reiseregningsmal tilpasset PC utfylling

Reiseregning tilpasset utskrift

NB! Bilde av kvittering må vedlegges og reiseregningen signeres! Regning med vedlegg sendes til reiseregning@yras.no umiddelbart etter endt tur.

Reiseregning tilpasset utskrift

Velkommen ombord

Informasjon til deg som er førstegangsreisende på en av våre båter.

Informasjon til førstegangsreisende

Timeliste

Timelister for mannskap om bord på Nergård Havfiskes fartøy. Utfylte lister bes returneret i henhold til påskreven adresse/mail etter ukens slutt.

NH timeliste for fartøy