Tønsnes

Tønsnes er en frysetråler. Båtens normale bemanning er 17 personer fordelt over 2 skift som går i et 1:1 system.

Båten har konsesjon for å fiske:

-Torsk
-Hyse
-Sei N62
-Sei S62
-Reker
-Reker Grønland

Her kan du se hva som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister om Tønsnes -> Link

Kommunikasjon

Bro: +47 21 61 59 09

Mannskap: +47 21 61 59 11

Epost: tonsnes@fisknett.no

Registreringer

Kallesignal: LLAD

Fiskerinr: T-2-H

Pakkenr: T39

Imo nr: 9207819

Tekniske spesifikasjoner

Båten ble bygget ved Solstrand AS i Tomrefjord.
Den var verftets bygg nr. 68 og ble levert i januar 2000.

Lengde oa: 50,80 m
Lengde pp: 43,20 m
Bredde: 12,60 m
Dypgående: 7,70 m

Brutto registertonn: 1194
Fryserom: 480 m3
Bunkers: 380 m3