Ole-Arvid Nergård

Ole-Arvid Nergård er en frysetråler. Båtens normale bemanning er 17 personer fordelt over 2 skift som går i et 1:1 system.

Båten har konsesjon for å fiske:

-Torsk
-Hyse
-Sei N62
-Sei S62
-Reker
-Reker Grønland

Her kan du se hva som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister om Ole-Arvid Nergård -> Link

Kommunikasjon

Bro: +47 77 28 28 41

Mannskap: +47 77 28 28 39

Epost: ole-arvid@fisknett.no

Registreringer

Kallesignal: LLAY

Fiskerinr: T-5-H

Pakkenr: T7

Imo nr: 9216949

Tekniske spesifikasjoner

Båten ble bygget ved Aas Mek. Verksted i Vestnes i 2001.

Den var verftets bygg nr 157. Båten moderniserte fabrikken i 2008.

Lengde oa 54,6m
Lengde pp 47,4m
Lengde rg 48,13m
Bredde 13 m
Dybde 7,8m
Fryserom 560 m3
Bunkers 545 m3