KågtindII1400x890

Kågtind II

Kågtind II er en frysetråler. Båtens normale bemanning er 17 personer fordelt over 2 skift som går i et 1:1 system.

Båten har konsesjon for å fiske:

-Torsk
-Hyse
-Sei N62
-Sei S62
-Reker

Her kan du se hva som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister om Kågtind II -> Link

Kommunikasjon

Bro: +47 772 90 175

Mannskap: +47 772 90 833

Epost: kaagtind2@fisknett.no

Registreringer

Kallesignal:LFBW

Fiskerinr:T-19-H

Pakkenr: T41

Imo-nr:9188465

Tekniske spesifikasjoner

Båten ble bygd i 2000 og ble ombygget i 2012.

Lengde: 64,7 m
Bredde: 12,2 m
Bredde: 7,7 m

Brutto registertonn: 1648
Fryserom: 1042m3