J Bergvoll

J. Bergvoll

J. Bergvoll er en frysetråler. Båtens normale bemanning er 17 personer fordelt over 2 skift som går i et 1:1 system.

Båten har konsesjon for å fiske:

-Torsk
-Hyse
-Sei N62
-Sei S62
-Reker
-Reker Grønland

Her kan du se hva som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister om J. Bergvoll -> Link

Kommunikasjon

Bro:
+47 91 68 84 14
+47 77 28 28 43

Mannskap: +47 91 66 85 11
+47 77 28 28 45

 

Epost: bergvoll@fisknett.no

Registreringer

Kallesignal: LLAJ

Fiskerinr: T-1-H

Pakkenr: T10

Imo nr: 9214501

Tekniske spesifikasjoner

Båten ble bygget ved Solstrand AS i Tomrefjord. Den var verftets bygg nr. 69 og ble levert i juli 2000.

Lengde oa: 57,30 m
Lengde pp: 49,20 m
Bredde: 12,60 m
Dybde: 7,70 m

Brutto registertonn: 1499
Fryserom: 940 m3
Bunkers: 476 m3