Nergård Havfiske AS er et trålerrederi som eier og driver 5 trålere. I administrasjon og på båtene er det rundt 170 ansatte.


Firmaet er en del av Nergård-konsernet og har tilhold på Langnes i Harstad. På dette anlegget har vi 2 kaipirer, stort uteareal, lager og kontorlokaler.

Nergård Havfiske AS eier båtene:

J. Bergvoll
Tønsnes
Ole-Arvid Nergård
Kågtind II
Kasfjord


Selskapet Nergård Havfiske AS, tidligere Ytre Rolløya AS, har sine røtter tilbake til 1946.
Nedenfor kan du lese en "kortversjon" om selskapets historie.


Starten

Det var i første rekke Ove Bergvoll og Kjervall Rolness fra Nord-Rollnes i Ibestad, som i 1946 tok initiativet til å få dannet et trålselskap.
2. februar 1946 tegnet 19 personer seg som andelshavere i et andelslag som ble stiftet. Kjervall Rolness ble formann.


De første trålerene

Sommeren 1947 kjøpte laget en kullfyrt sidetråler fra Hull i England. Bten fikk navnet Nord Rollnes. Kjøpesummen var 510 000 kroner.
Sommeren 1953 kjøpte laget enda en dampdrevet sidetråler fra England. Denne fikk navnet Rollanes


Milepæl

I 1960 stiftet Ytre Rolløya Fiskarsamvirke og Finotro sammen med olje- og forsikringsselskap et nytt selskap og kjøpte i 1962 hekktrålerne Hans Egede og Kr. Tønder. Begge båtene var bygget i Tyskland. De var søsterskip bygget over samme lest. De var hver på 984 bto register tonn. Samlet anskaffelsespris var 14 millioner kroner.

I 1967 ble gamle Nord Rollnes kondemnert. Den ble senere erstattet av en ny hekktråler, oppkalt etter gammelbåten. Den nye tråleren ble satt i drift i september 1968. Den var bygget ved Sterkoder Mek. Verksted AS i Kristiansund. Det var forøvrig den første hekktråleren som ble bygget ved dette verkstedet.


Videre utvikling

Senere var andelslaget involvert i forskjellige nybygde trålere gjennom selskap som var eid sammen med andre og i egen regi. 
Selskapet har også vært involvert i seismikk og olje, samt fiskeproduksjon.
Selskapet kjøpte også i 1979 bedriften AS AKO som var stiftet av Arne Bergvoll, Kjervall Rolness og Ove Bergvoll allerede i 1963.
Forøvrig har selskapet vært engasjert i Breivoll Handel, boligeiendommer, Hamnvik Forretningssenter AS, Gryllefjord Fryseri, Ibestad Sild osv.
Selskapet driftet egne båter og i tillegg var det driftsselskap for andre rederier.
Senere ble firmaet Ytre Rolløya AS stiftet som en følge av fusjon mellom Ytre Rolløya Fiskarsamvirke AL og Sør-Troms Fiskeriselskap AS.


Utviklingen etter år 2000

Ytre Rolløya AS byttet navn til Nergård Havfiske AS i mars 2010.

I de senere år har Nergård-konsernet kommet sterkere inn på eiersiden. I løpet av 2007 har Ytre Rolløya AS blitt et heleiet datterselskap i Nergård-konsernet, gjennom sitt eierskap fra Gryllefjord Fryseri AS og Nergård AS.

De siste årene har vært preget av struktureringen på flåtesiden. Strukturprosessene startet i 2003 og pågår fortsatt.

Fra år 2005 har Ytre Rolløya AS hatt en kraftig vekst etter at selskapet var med på å kjøpe fiskeriaktiviteten som Mack-konsernet solgte seg ut av. Ytre Rolløya AS kjøpte da tråleren Tønsnes og Kågtind. Kågtind ble lagt i et nystiftet datterselskap, Skjervøyhav AS. Skjervøyhav AS kjøpte også den landbaserte fiskeindustrien etter Mack på Skjervøy. Denne aktiviteten er nå drevet i samarbeid med Skaretfisk AS som har hatt virksomhet på Arnøya gjennom mange år.

Konserntilhørighet

Nergård Havfiske AS er et selskap i Nergård-konsernet.

Nergård AS er et fiskerikonsern og hadde en omsetning på 2,4 milliarder i 2015.
Konsernet består av bedrifter som er lokalisert fra Værøy i sør til Breivikbotn i nord.

Hovedaktiviteten er fiskerirelatert:

  • fiskeflåte
  • hvitfisk
  • pelagisk
  • frysehotell

Fra høsten 2006 ble Nergård Havfiske AS et heleiet datterselskap i Nergårdkonsernet.

Nergård Senja AS eier 20 % og Nergård AS eier 80 % av aksjene i Nergård Havfiske AS. Nergård Senja AS er eid 100 % av Nergård AS.